گچ سفید کاری چیست و چگونه تولید میشود ؟

در کارخانجات صنعتی تولید گچ ساختمانی، گچ به شکل معمولی بصورت سفید کاری و زیر کار (گچ خاک) تولید میشود.
مراحل تولید گچ از ابتدا تا انتها تقریبا\" به یک شکل صورت میپذیرد با این تفاوت که سرند ، آسیاب و یا سپراتور بکار رفته در خط تولید گچ سفیدکاری بسیار قوی تر از تجهیزات بکار رفته در خط تولید گچ خاک است.
گچ سفید کاری در مش های مختلف 40 ، 60 و 100 (گچ میکرونیزه) قابل تولید است. برای تولید این محصول از سنگ گچ با خلوص 98% استفاده میشود و در ضمن گچ سفید کاری معمولا\" گیرش اولیه و نهایی (گیرش ثانویه) بالاتری نسبت به گچ زیر کار دارد.