گچ عاج

گچ عاج دارای دانه بندی مافوق نرم و میکرونیزه است . این محصول برای مصارف خاص صنعتی و پزشکی مانند : رومالی و کشته کشی ساختمان ، مجسمه سازی و ساخت مجسمه های دستی ، تولید قطعات گچی پیش ساخته جهت گچ بری های ساختمان ، نصب ابزار گچی و گچبری ، دندان سازی ، گچ پزشکی ، ساخت رنگ لعابی ، ساخت گچ تحریر و ... به کار گرفته می شود .

 

ویژگی های فیزیکی گچ عاج:

 رنگ : سفید

زمان گیریش اولیه 3 تا  4 دقیقه

زمان گیریش ثانویه  9 تا 12 دقیقه

 دانه بندی کوچکتر از 250 میکرون 100 درصد

دانه بندی درشت تر از 125 میکرون 63 درصد  62  میکرون 32 درصد

دانه بندی کوچک تراز 62 میکرون 6 درصد