جهت تولید گچ سفید ساختمانی ابتدا مخلوطی از انواع مختلف سنگ گچ استخراجی پس از دو مرحله عملیات خردایش و سنگ شکنی با دانه بندی یکنواخت وارد خط تولید می شود . این مخلوط یکنواخت در کوره های افقی دوار و در دماها و مدت زمان های مختلف پخته و اصطلاحاً کلسیته می شود گچ کلسیته پس از خروج از کوره تحت دو مرحله آسیا و خردایش ریزدانه قرار می گیرد . گچ سفید ساختمانی پس از آسیاشدن سرند شده و با دانه بندی همگن و مشخص آماده بسته بندی و ارائه می شود . این پاکت ها هم از کاغذ و هم از مواد پروپلینی مقاوم در برابر آب تولید می شود . شایان ذکر است که بسته بندی گچ سفید ساختمانی در کیسه های بزرگ در اوزان 1 و 5/1 تن نیز امکان پذیر است .

 

 

ویژگی های فیزیکی گچ سفید ساختمانی

رنگ :   سفید خالص

زمان گیرش اولیه: 4 - 8 دقیقه

زمان گیرش ثانویه: 11-17 دقیقه

دانه بندی کوچکتر از2/1میلی متر: 100 درصد

دانه بندی کوچکتر از5/0 میلی متر: 85 تا 92 درصد

مقاومت فشاری:  75 تا 85 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

مقاومت خمشی: 30 تا 38 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع