Group 1011@2x

صادرات شرکت گچ سیمین سمنان

شرکت صادرات گچ سیمین سمنان با توجه به تقاضا بازار صادرات گچ برای خرید گچهای پلیمری و شیمیایی، در سال ۱۳۹۰، واحد تولید گچهای ترکیبی خود را با ظرفیت ۱۵۰۰۰۰ تن سالیانه توسط مهندسان و کارشناسان ترکیه راه‌اندازی نمود و از بدو تولید به علت تنوع زیاد و مرغوبیت بالا و پاس کردن استانداردهای مختلف مورد توجه بازرگانان و تجار کشورهای مختلف قرارگرفت و هم اکنون به اکثر کشورهای منطقه و حتی ترکیه که خود تولیدکننده این نوع گچ میباشد؛ صادر میگردد.

شرکت صادرات گچ سیمین سمنان با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکتهای حمل و نقل دریایی و حتی راه آهن دارای قرارداد میباشد. مجموعه گچ سیمین سمنان دارای ۷ گروه ترخیص‌کار زبده در بندرعباس وبندر انزلی و گمرک اینچه برون و لطف اباد و مرز بازرگان است؛ که بطور شبانه روزی در حال تخلیه و انجام امور گمرکی میباشند.

صادرات این شرکت با توجه به درخواست مشتری متنوع میباشد:

  • صادرات(فروش) بصورت فوب
  • صادرات(فروش) بصورت Cnf
  • صادرات(فروش) درب کارخانه
  • صادرات(فروش) قبل از گمرک
  • صادرات(فروش) بصورت ریلی-که به کشورهای حوزه شوروی سابق ارسال میگردد.
صادرات شرکت گچ سیمین