• تولیدکننده انواع گچ های ساختمانی

    سیوا، ساتن، گچ ابزار کشی، پاششی/ماکینه

  • بزرگترین صادرکننده گچ به کشورهای همجوار

    عراق ، ترکمنستان ، روسیه و ...

  • کارخانجات گچ سیمین سمنان

تولیدات ما

اخذ مجوز

SGC

BV

COC

 

در اسرع وقت
جهت صادرات به عراق

گچ سیمین سمنان