5 بهمن 1399 - شرکت گچ سیمین سمنان

گچ میکرونیزه سیمین سمنان

گچ میکرونیزه سیمین سمنان

گچ میکرونیزه از مرغوبترین محصول کارخانه های گچ بوده و کاربرد فراوانی در این صنعت و صنایع دیگر دارد. حال ببینیم موارد مصرف آن چیست؟ گچ میکرونیزه به دلیل وجود دانه هایی در حد میکرون (زیر ۱۶۵ میکرون)  و نرم بودن ...